About Us 1

Powiat Przysuski

Rozbudowa budynku internatu MOW w Rusinowie Koneckim

About Us 2

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Budowa placówki terenowej KRUS w Grójcu

About Us 2

Parafia Rzym-Kat p w Matki Bożej Bolesnej

Kompleksowa budowla budynku kościoła

About Us 2

Gmina Lutomiersk

Budowa łącznika między istniejącym budynkiem szkoły oraz planowaną salą gimanstyczną

About Us 2

Gmina Dąbrówka

Rozbudowa zespołu szkół w Józefowie

About Us 2

Burmistrz Aleksandra Łódzkiego

Przebudow budynku po byłym klubie sportowym "PLON"

About Us 2

Burmistrz Aleksandra Łódzkiego

Rozbudowa budynk szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w gminie Bugaj

About Us 2

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana pawła II w Rawie Mazowieckiej

Przebudowa z termomodernizacją budynku Biblioteki Publicznej im. Jana Pawła II w Razwie Mazowieckiej

realizacje

Gmina Chynów

Budowa stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

zabytkowe

Parafia Rzymsko-Katolicka im. Jana Chrzciciela w Remebertowie

Remont kościoła i dzwonnicy, budowy miejsc postojowych i dajazdów, budowy instalacji odgromowej w dzwonnicy

About Us 2

Rzymsko-Katolicka Parafia w Breźnicy

Remont dachu kościoła wraz z wymianą pokrycia dachowego

About Us 2

Urząd Miejski w Radomiu

Rozbudowa i realizacja robót budowlanych w istniejącym budynku Zespołu Szkół Plastycznych

realizacje

SPZZOZ w Płońsku

Modernizacja i termomodernizacja budynku "B"

About Us 2

Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu

Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego